Celoživotní vzdělávání

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FYZIOTERAPEUTŮ V ČR S GARANCÍ UNIFY ČR z. s.

 

Cílem celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů je prohlubování odborné způsobilosti pro výkon povolání v oboru fyzioterapie. Celoživotní vzdělávání je povinností každého zdravotnického pracovníka dle zákona č. 201/2017 Sb.

Tento předpis definuje systém celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů organizovaný nebo podporovaný UNIFY ČR z. s. a je zcela dobrovolný. Profesní organizace UNIFY ČR z. s. tímto umožňuje fyzioterapeutovi prokázat jeho vzdělávací aktivity s ohledem na udržení kvalifikace profese fyzioterapeuta, zachování a zvyšování kvality péče dle platné legislativy. Pravidla systému UNIFY ČR z. s. kopírují systém celoživotního vzdělávání lékařů a obdobné systémy vzdělávání fyzioterapeutů ve vyspělých zemích.

 

1. 12. 2021 je připravena nová verze tohoto předpisu. V rámci revize došlo k optimalizaci formální stránky předpisu a jeho příloh. Text je rozdělen do částí pro organizátora vzdělávacích akcí (žadatel o zařazení vzdělávací akce do registru) a žadatele o vydání certifikátu celoživotního vzdělávání.

 

Základní informace k postupu:

 

  1. Organizátor vzdělávání podává žádost do zařazení své vzdělávací akce do registru minimálně 40 dnů před pořádáním akce, prostřednictvím elektronického formuláře, dostupného na webových stránkách UNIFY ČR z. s. Žádost o zařazení do registru garantovaných akcí. Posouzení akce je nutným předpokladem k zařazení akce do registru vzdělávacích akcí dle tohoto předpisu. Akci lze posoudit i ve zrychleném řízení. Zpětný zápis do registru ale není možný. Posouzení a zařazení vzdělávací akce do registru je zpoplatněno dle aktuálního ceníku UNIFY ČR z. s.

 

  1. Fyzioterapeut, který žádá o vydání Certifikátu celoživotního vzdělávání (dále jen certifikát CŽV), postupuje dle pokynů v textu předpisu:

    1. vyplní celou žádost o vydání certifikátu CŽV, včetně kreditních bodů získaných za účast na vzdělávání, výkon povolání (odborné stáže) a podepíše ji; nemá smysl vypisovat akce, které jsou starší než 5 let zpětně,

    2. oskenuje žádost a oskenuje potvrzení o účasti na vzdělávacích akcích, která na žádost vypsal (event. oskenuje potvrzení o stáži na akreditovaném pracovišti),

    3. odešle vše emailem minimálně 40 dnů před zahájením registračního období (nebo před koncem stávajícího období) na kancelář profesní organizace UNIFY ČR z. s. unify-cr@unify-cr.cz. Nezapomínejte uvést korespondenční adresu pro zaslání výtisku certifikátu CŽV!

 

Posouzení a vydání certifikátu CŽV je zpoplatněno dle aktuálního ceníku UNIFY ČR z. s.

 

Rozcestník

Fyzion
Reklama
Rehatab
Reklama
Reklama
Bruxismus