Být či nebýt členem UNIFY ČR

Častou odpovědí na otázku proč někdo není členem UNIFY je: neadekvátní výše členského příspěvku k tomu "co z toho mám".

Jak to ve skutečnosti je?

Členský příspěvek je od příštího roku (2024): 1 800 Kč/rok pro fyzioterapeuty a 700 Kč/rok pro studenty, důchodce a ženy na mateřské dovolené.


Co z toho jako fyzioterapeut budu mít? Členství má řadu výhod ať už hmotných či nehmotných. Podíváme se nejdříve na ty hmotné.

Nově členové UNIFY ČR od roku 2024 dostanou zdarma přístup k Physiopedii Plus, součástí které je přístup k:
- 500+ online kurzům - součástí kterých jsou edukační videa, přepis mluveného slova z videa do textu, takže pokud angličtina není vaše silná stránka, tak si text můžete jednoduše pomocí překladače přeložit
- 500+ videí fyzioterapeutických postupů a technik
- 5000+ podcastů, týkajících se fyzioterapie
- 300+ vědomostních kvízů
- 3000+ online cviků s popiskem pro pacienty
- 190 odborných časopisů
- 78 odborných fyzioterapeutických knih
Přičemž cena tohoto plného přístupu je v hodnotě 5500Kč.

Dále mají členové zdarma profesní a odborné webináře pořádané UNIFY ČR, které se konají minimálně 6x ročně (6x 1800Kč = hodnota celkem: 10 800Kč)

Třikrát ročně do své emailové schránky členové obdrží Bulletin, který se v letošním roce převlékl do nového kabátu a najdete zde zajímavé rozhovory, články nebo novinky v dění UNIFY (hodnota 1000Kč).

Členové mají také zdarma profesní a právní poradnu s profesionálním znalcem zdravotnického práva (v obvyklé hodnotě 1000Kč/h).

V neposlední řadě jsou součástí členství slevy na Sjezd UNIFY ČR s odborným programem a také slevy u našich partnerů na pojištění odpovědnosti, odborné kurzy ve fyzioterapii, sleva na certifikát celoživotního vzdělávání a inzerci. Zde ani nelze napsat celkovou hodnotu, nicméně účastí na některých kurzech se vám členský příspěvek vrátí i během 2 kurzů.

To byly hmotné výhody, které dosahují minimálně částky 15 000Kč za rok!

Pro nás jsou však podstatnější ty nehmotné výhody.

Které to jsou?
- Pravidelné právní aktuality ve zdravotnictví/fyzioterapii
- Návrhy a úprava sazebníku výkonů (poslední jednání proběhlo 9.11.2023 viz. poslední příspěvek na webu či soc. sítích)
- Prosazování adekvátní úhrady za fyzioterapii (2022 - úprava katalogu prací - zrušení 9.třídy pro fyzioterapii, pravidelná jednání o úhradách od zdravotních pojišťoven s bonifikací CŽV a nákladných pacientů)
- Možnost zapojení se do Klinických odborných skupin (které se nyní budou vytvářet) a možnost sdílet tak s kolegy své názory, zkušenosti, terapeutické přístupy či vědecké projekty na tuzemské ale i mezinárodní úrovni
- Optimalizace postavení fyzioterapie v systému zdravotnictví (aktuální jednání o úpravě poukazu FT 06)
- Propagace oboru a jeho vymezení mezi veřejností (aktivity v poslední době zaměřené na upozorňování krajských úřadů pomocí dopisů a médií na neoprávněné provádění fyzioterapie NEfyzioterapeuty)
- Podpora kvalitního vzdělávání (souhlasná stanoviska odborným akcím, vymezení se proti distančnímu studiu fyzioterapie)

Je to vskutku málo?UNIFY ČR je jediná profesní organizace, která zastupuje nejen své členy, ale všechny fyzioterapeuty v ČR při pravidelných jednáních s Ministerstvy, zdravotními pojišťovnami, krajskými úřady, ostatními zdravotnickými profesemi a mezinárodními organizacemi. Žádná jiná organizace ani profese nebude fyzioterapii posouvat kupředu.

Neměli bychom se proto ptát, proč být členem UNIFY, ale spíše proč vlastně členem UNIFY nebýt?

Děkujeme všem členům za podporu a za to, že vám záleží na fyzioterapii! 

Rehatab
Reklama
Fyzion
Reklama
Reklama
Fyzion