Zrušení Sjezdu UNIFY ČR - pozvánka k online konferenci:

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení obchodní partneři,

z důvodu vázaných na pandemii Covid-19, opětovná zpřísněná opatření v souvislosti s výskytem nových ohnisek viru v ČR a nepředvídatelná opatření vlády s tímto spojená jsme se rozhodli, že Sjezd UNIFY ČR z.s., který se měl konat 19.9.2020 zrušit.

V této situaci jsme nemohli zaručit dostatečnou účast členů, abychom byli usnášení schopni, abychom účastí podpořili vystavující firmy.

 

VV UNIFY ČR se rozhodl umožnit členům místo sjezdu vyjádřit se k aktuálním věcem z oboru i provozu organizace pomocí ZOOmové konference. Termín online konference je  20.10. 2020 od 17:00 hodin.

Přesnější informace a návod k přihlášení se do ZOOM konference budou před 20.10.2020 uveřejněny na www.unify-cr.cz a Facebooku UNIFY ČR.