ZP MV ČR - technický problém při zpracovávání podkladů pro výpočty bonifikací dle vyhlášky č. 172/2021 Sb.

Dobrý den,


dovoluji se na Vás obrátit s následující informací:

na straně ZP MV ČR vznikl technický problém při zpracovávání podkladů pro výpočty bonifikací dle vyhlášky č. 172/2021 Sb. (kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020) u některých poskytovatelů, které zastupujete, a se kterými ZP MV ČR uzavírala v roce 2020 nové smlouvy.
Došlo k tomu, že do výpočtů nebyli zahrnuti korektně všichni zdravotničtí pracovníci. Na řešení tohoto problému pracujeme, dotčeným poskytovatelům bude zasláno tzv. opravné avízo a případně, pokud se chyba potvrdí, i doplatek odměn i bez potřebné písemné žádosti (reklamace) z jejich strany.

Za chybu se omlouváme a předejte, prosím, informaci i omluvu ZP MV ČR svým kolegyním a kolegům.


Děkuji  za spolupráci a přeji klidné dnyMUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA
ředitelka
Úsek zdravotnický
Tel.: 272 095 280

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Reklama
Rehaeduca