Zdravotní pojišťovny rozesílají dodatky

Zdravotní pojišťovny začaly rozesílat poskytovatelům dodatky k úhradám zdravotní péče na rok 2020.

Zkontrolujte vždy, zda obsah dodatku kopíruje znění úhradové vyhlášky č. 268/2019Sb.

Zvláště pak, je-li v dodatku obsažen bod 7 vyhlášky 268/2019Sb, který je v úhradové vyhlášce nad rámec dohodovacího řízení se zdravotními pojišťovnami a umožňuje plnou úhradu za výkony vykázané v roce 2020 u daných diagnóz - G20, G35, G51 – G83, P07, P11, P13, P14, P94

VZP ještě rozšiřuje tuto nabídku v bodě II. dodatku o diagnózy C50, E83, F84, Q05, Q36 a T90.

Úhrada za vykázané body u těchto diagnóz bude v plné výši, ale pacienti s těmito diagnózami nebudou zahrnuty do URČ v hodnoceném období a nebudou se započítávat do průměru na jednoho unikátního pojištěnce.

Šárka Smejkalová

Pozvánka na Sjezd UNIFY ČR 2020
Reklama