Zápis ze setkání členů Unify ČR regionu Praha 20.10.2017

Zápis ze setkání členů Unify ČR regionu Praha 20.10.2017
 
místo:                        Hombre del  Mundo,  Nádražní 21/29, Praha 5
počet účastníků:      viz přiložená prezenční listina
zapsala:                     Jánská Markéta
 
program:
1. novinky v Unify 2. úhradová vyhláška 3. podmínky vzniku nové ordinace 4. termín dalšího setkání a ustanovení náhradního člena regionu Praha 5. diskuse, různé, závěr
 
 
 
ad1) - usnesení Sjezdu Unify ČR - novela zákona 96/2004 - zrušení kreditní vyhlášky - vznik Odborné rady a Komise pro seznam zdrav. výkonů , úhrady ZP , privátní sektor - DŘ, jedná osobní na ZP, dopisy, námitky – bez většího efektu - vznik komise při fyzioterapii a ergoterapii - sjezd 2018 – 21.4. v Brně  - setkání regionálních zástupců a KZS - vytvoření nových směrnic KZS a regionů - možnost využití webu a FB

ad2) - úhradová vyhláška 2018 zohledňuje nákladového pacienta, ještě se čeká na doplnění konkrétních diagnóz (chybí perifer. parézy např.) - nový vzorec pro výpočet, je na úkor URČ - seminář Jak se vyhnout vratkám byl úspěšný, bude opakování 
ad3)
- předáno kolegyni Mgr. Sedlákové
ad4)
- další setkání se po vzájemné dohodě uskuteční za rok  - je třeba oslovit fyzioterapeuty na pozici regionálního zástupce Středočeského kraje  (Jánská osloví bývalé kolegy v CKP Dobřichovice)
ad5)
- inf. viceprezidentky  o probíhajících jednáních ohledně FT 06, Mgr. Hlavičková navrhuje kuriózní FT oskenovat a poslat na Unify - inf. ohledně certifikací a bonifikací pracovišť - p. Hromádková upozorňuje na to, že se v příštím roce bude jednat o seznamu výkonů a navrhuje : a) doplnit o kód na dokumentaci, jako mají lékaři -                    b) zohlednit software  -                    c) obnova přístrojů - Jánská inf. o chystané spolupráce Mgr. Tomáškové (analýza rehabil. péče v ČR) – možná event. spolupráce s nově vzniklou Komisí pro privátní sektor ? - víceprezidentka vyzývá ke spolupráci všechny - psát svoje nápady, návrhy,doporučení přímo na Unify, hledá se „matematik“ , který by pomohl při výpočtech složitých vzorců v  úhradových vyhláškách - nutné pracovat na vytvoření Komory fyzioterapeutů  - inf. o zrušení minutové dotace (ÚS 2011)

Colours of sepsis Ostrava
Reklama
Reklama
IIV. Ročník sympozia