Zápis z přípravné fáze dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2019 ve skupině poskytovatelů fyzioterapie – nelékařských profesí

Zápis

z přípravné fáze dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených
služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2019 ve

skupině poskytovatelů fyzioterapie – nelékařských profesí
Datum a místo konání: 5. dubna 2018, centrála OZP, Roškotova 1225/1, Praha 4
Účastníci jednání: dle prezenční listiny (viz příloha tohoto zápisu)
Předložené návrhy: návrh UNIFY, společný návrh ZP (viz příloha tohoto zápisu)
Zástupci poskytovatelů prezentovali svůj návrh, kdy apelovali zejména na zrušení vazby na
jednoho unikátního pojištěnce (PUROo).
Zdravotní pojišťovny prezentovaly základní východiska (disponibilní zdroje pro rok 2019,
mandatorní výdaje, podíl segmentu na celkových nákladech) a návrh společných tezí o
úhradě.
Dále proběhla diskuse o problematice indikace zdravotní péče ze strany ošetřujícího lékaře.
Pro další jednání je potřeba diskutovat o několika parametrech:
(1) Jaké tempo růstu úhrady stanovit?
(2) Které diagnózy by měly být zohledněny v regulacích?
(3) Jakou hodnotu bodu pro výkony nastavit?
Poskytovatelé do 12. dubna 2018 předají seznam možných diagnóz. Po vydefinování těchto
parametrů je nutné provést další modelace, na základě kterých bude úhrada a tempo růstu
stanovena. Termín dalšího jednání byl dohodnut na 26. dubna 2018 od 13 do 14 hodiny na
Ústředí VZP ČR (Orlická).

Zapsal: Ing. Miroslav Jankůj

Reklama
Rehaeduca