ZÁMĚR VZP – BONIFIKACE PRO ROK 2019 A ZMĚNA ÚHRADOVÉHO MECHANISMU POSKYTOVATELŮM FYZIOTERAPIE

ZÁMĚR VZP – BONIFIKACE PRO ROK 2019 A ZMĚNA ÚHRADOVÉHO MECHANISMU POSKYTOVATELŮM FYZIOTERAPIE

 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

pro ty, kteří máte smluvní vztah s VZP máme dobrou zprávu! VZP rozesílá poskytovatelům dva typy dodatků, kterými se zavazuje k vyplacení bonifikace poskytovatelům, kteří ve vybraném období dosáhli v úhradách na hodnotu bodu nižší, než je 0,78 Kč nebo se zavazuje pro rok 2019 upravit hodnotu bodu na 0,78 Kč, pokud hodnota bodu bude úhradovým mechanismem snížena pod 0,78 Kč

VZP se rozhodla rozpustit část svých finančních rezerv a využít dvou úhradových – bonifikačních mechanismů a upravit celkovou výši úhrady tak, že bude navýšena reálná hodnota bodu na 0,78Kč za období 2018 a 2019.

Pokud Vaše celková výše úhrady byla nižší než hodnota dávek, kterou jste VZP vykázali a které VZP uznala, a tím se hodnota bodu snížila pod 0, 78Kč, podpisem dodatku dostáváte příslib, že VZP rozdíl doplatí. To platí i pro rok 2019 !

Pokud jste měli v roce 2018 reálnou hodnotu bodu vyšší, než 0,78 Kč, dostanete dodatek jen s příslibem pro rok 2019.

PŘÍPADNÉ NAVÝŠENÍ SE PROMÍTNE DO REFERENČNÍCH HODNOT PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ.

Svou reálnou hodnotu / ne hodnotu bodu v úhradové vyhlášce !!! / pro rok 2018 zjistíte tak, že celkovou úhradu od VZP vydělíte Vámi vykázaných a VZP uznaných bodů.

Pokud jste v roce 2018 nedostali za vše zaplaceno, máte reálnou šanci, že tento rozdíl bodů v hodnotě 0,78 Kč Vám bude do konce roku 2019 vyplacen.

UNIFY ČR se při každém dohodovacím řízení o úhradách snaží toto téma reálné hodnoty bodu otevírat a diskutovat, proto s radostí vítáme rozhodnutí VZP.

 

šárka Smejkalová