Žádost o zařazení do registru garantovaných akcí

Žádost o zařazení do registru garantovaných akcí k započítání vzdělávací akce do systému celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů s garancí UNIFY ČR z.s.

Organizátorům akcí, kteří nabídnou minimálně 10% slevu na účastnickém poplatku členům UNIFY ČR, nabízíme inzerci k dané akci na našich webových stránkách a facebooku zdarma.

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO REGISTRU GARANTOVANÝCH AKCÍ

Identifikace organizátora vzdělávací akce (jméno, kontakt)

Doklady o kvalifikaci osob (lektorů) zodpovědných za průběh vzdělávání (školící akce) a dalších osob, které se budou na vzdělávání podílet (pouze u odborných kurzů a školících akcí)

Program (učební náplň) akce včetně časového rozvrhu a seznam přednášejících

| Prohlášení
V případě, že mi bude profesní organizací (UNIFY ČR) vydáno souhlasné stanovisko k započítávání výše uvedené vzdělávací akce do kreditního systému, zavazuji se:
1. Vydat účastníkům akce potvrzení o účasti, které obsahuje náležitosti (tj. datum konání akce, číslo akce přidělené profesní organizací, téma akce, jméno a příjmení účastníka, datum narození účastníka) dle §4, odstavec 2,3 vyhl. 4/2010 Sb.; rovněž tak se zavazuje uvést, že se jedná o akci, které bylo vydáno souhlasné stanovisko profesní organizace včetně uvedení počtu kreditů
2. Zaslat profesní organizaci do 5ti dnů od proběhnutí akce vzor potvrzení o účasti, které bylo účastníkům akce vydáno a přiložit jmenný seznam účastníků akce
3. Umožnit profesní organizaci supervizi na konané vzdělávání akci (myšleny jsou návštěvy 1 – 2 členů profesní organizace v průběhu akce bez předchozího ohlášení).

Odesláním žádosti souhlasím s použitím výše uvedených údajů pouze pro potřeby UNIFY ČR a pro rozesílání informací členům.

 

Sjezd 2018
Reklama