Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu

Vážené kolegyně, vážené kolegové,

S novelou zákona o elektronické evidenci tržeb č. 256/2019 můžete zažádat o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu, pokud splňujete všechny podmínky zákona § 11a, odst. a, b, c.

Žádost můžete podat na příslušném FÚ, kde posíláte oznámení o příjmu / daňové přiznání /.

V žádosti uvedete, proč žádáte o výjimku, a že splňujete všechny podmínky, které jsou zákonem stanoveny.

O výjimku ze zákona žádá vždy jednatel firmy nebo fyzická osoba - OSVČ. 

Celé znění a Informace o novele zákona č.256/2019 Sb. § 11 najdete v Bulletinu č. 151