Žádost o poskytnutí výpočtů z databáze VZP za r. 2014, 2015, 2016

Vážené kolegyně a kolegové,

přinášíme průběžnou informaci o krocích, které UNIFY ČR podniká s cílem obhájit oprávněné navýšení nákladů na odbornost 902 a přesnější analýzu dat získaných z výsledků analytické komise.

Těmito dotazy chceme získat přehled o případných faktorech, které by se na tomto navýšení mohly podílet, a které mnohdy z pozice fyzioterapie jako vyžádané péče nejsme schopni ovlivnit.

Níže Vám uvádíme dotazy, které UNIFY ČR vznáší k vedení VZP a jejichž výsledky budou průběžně využity ke komunikaci s dalšími institucemi, které mají vliv na úhradu zdravotní péče vykazovanou v naší odbornosti.

Žádost o poskytnutí výpočtů z databáze VZP za r. 2014, 2015, 2016

 1. Analýza nákladů na ambulantní fyzioterapii v jednotlivých krajích

 2. Počty a nárůst URČ v procentech za uvedená období

 3. Celkový objem bodů a finančních nákladů za jednotlivé výkony odbornosti 902

 4. Objem bodů vykázaných na jednotlivé výkony odbornosti 902 sdílenými odbornostmi – tedy mimo 902

 5. Objem péče a ev. počty pacientů, kterým byla následně po fyzioterapii indikovaná lázeňská léčba, nebo počet pacientů, kteří museli splnit podmínku absolvování ambulantní fyzioterapie, před pobytem v lázních.

 6. Celkový počet poskytovatelů v ČR a v jednotlivých krajích poskytující péči v odbornosti 902

 7. Celkový počet úvazků v ČR a jednotlivých krajích poskytující péči v odbornosti 902

 8. Celková struktura – počet úvazků jednotlivě (K1,K2,K3) v jednotlivých obdobích

 9. Jakým způsobem se na nárůstu péče podílí struktura uvedených úvazků – K1,K2,K3

 10. Kolik procent poskytovatelů v jednotlivých obdobích muselo vracet nadlimitní zálohy

 11. Kolik procent poskytovatelů, nedosáhlo na stanovené zálohy z důvodu nižšího počtu URČ


 

Reklama
Rehaeduca