VZP - Informace k čistému účtu od května 2017

Vážení partneři,

Rád bych Vám předal následující sdělení.

Všeobecná zdravotní pojišťovna vychází vstříc žádostem poskytovatelů zdravotních služeb a od 1. května 2017 změní systém, podle kterého jsou poskytovatelům měsíčně účtovány úhrady za poskytnuté zdravotní služby.
V opodstatněných případech, kdy pojišťovna dojde k rozdílu (kladnému nebo zápornému) mezi fakturovanou částkou a skutečně vypočtenou částkou (např. z důvodu opravných dávek, pojištěnců jiných zdravotních pojišťoven, výsledků revizní činnosti), docházelo ke  zúčtování s měsíčním zpožděním. To se nyní mění, vše bude fungovat v režimu tzv. čistého účtu. Případné rozdíly se tedy nově projeví vždy v nejaktuálnějším zúčtování následujícím po měsíci, ve kterém poskytovatelé zdravotních služeb  tyto výkony pojišťovně vykázali.

VZP si je vědoma, že tato změna s sebou může přinést pro některé poskytovatele rozsáhlejší sestavu zúčtování za duben, protože do zúčtování za období 4/2017 (odesílané na přelomu května a června) budou zahrnuty rozdíly ze zúčtování období 3/2017 a období 4/2017, tedy za dva měsíce najednou.

Tento nový systém se nevztahuje na zdravotní služby účtované v režimu předběžných měsíčních úhrad s ročním zúčtováním, u kterého ke změně nedochází.

O konkrétních  částkách budou poskytovatelé informováni v Přehledu zúčtování, který jim bude zaslán standardně jako každý měsíc. Příklad vyúčtování je uveden v příloze, kde je vysvětlení jednotlivých změn a odkaz na pracovníka  Regionální pobočky VZP(v záhlaví sestavy), který je připraven zodpovědět dotazy nebo vysvětlit nejasnosti.

Věříme, že tento krok bude z Vaší strany přijat kladně.

Prosím Vás o informování členů Vašeho sdružení.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Ing. Jiří Mrázek, MBA

Ředitel odboru úhrad zdravotní péče, VZP ČR

Reklama
Rehaeduca