Informace VZP ke změně fakturování zdravotních služeb

Vážení kolegové,
VZP informuje poskytovatele zdravotních služeb, že od 1.5.2017 dochází ke změně v systému fakturování zdravotních služeb, která by měla urychlit vyúčtování ihned v následujícím měsíci po vykázání péče.
Tato změna se nevztahuje na ty poskytovatele, kteří mají úhrady účtované formou předběžných měsíčních záloh s ročním vyúčtováním.
 
Více sdělení VZP:
 

Všeobecná zdravotní pojišťovna vychází vstříc žádostem poskytovatelů zdravotních služeb a od 1. května 2017 změní systém, podle kterého jsou poskytovatelům měsíčně účtovány úhrady za poskytnuté zdravotní služby.
V opodstatněných případech, kdy pojišťovna dojde k rozdílu (kladnému nebo zápornému) mezi fakturovanou částkou a skutečně vypočtenou částkou (např. z důvodu opravných dávek, pojištěnců jiných zdravotních pojišťoven, výsledků revizní činnosti), docházelo ke zúčtování s měsíčním zpožděním. To se nyní mění, vše bude fungovat v režimu tzv. čistého účtu. Případné rozdíly se tedy nově projeví vždy v nejaktuálnějším zúčtování následujícím po měsíci, ve kterém poskytovatelé zdravotních služeb tyto výkony pojišťovně vykázali.

VZP si je vědoma, že tato změna s sebou může přinést pro některé poskytovatele rozsáhlejší sestavu zúčtování za duben, protože do zúčtování za období 4/2017 (odesílané na přelomu května a června) budou zahrnuty rozdíly ze zúčtování období 3/2017 a období 4/2017, tedy za dva měsíce najednou.

Tento nový systém se nevztahuje na zdravotní služby účtované v režimu předběžných měsíčních úhrad s ročním zúčtováním, u kterého ke změně nedochází.

O konkrétních částkách budou poskytovatelé informováni v Přehledu zúčtování, který jim bude zaslán standardně jako každý měsíc. Příklad vyúčtování je uveden v příloze, kde je vysvětlení jednotlivých změn a odkaz na pracovníka Regionální pobočky VZP(v záhlaví sestavy), který je připraven zodpovědět dotazy nebo vysvětlit nejasnosti.

Věříme, že tento krok bude z Vaší strany přijat kladně.

 

Děkujeme za pochopení.

 

S pozdravem

 

Ing. Jiří Mrázek, MBA

Ředitel odboru úhrad zdravotních služeb

 

Reklama
PTRM 2021 Dubai