Výzva ke spolupráci České asociace paraplegiků – CZEPA s regionálními zástupci UNIFY ČR

Česká asociace paraplegiků – CZEPA připravuje start projektu „Peer mentoring pro vozíčkáře
s poraněním míchy“. Pomoc ve formě „peer to peer“ úspěšně funguje v Anglii, v severských
zemích i v některých evropských státech. Funguje na principu sdílení vlastních zkušeností
samotných vozíčkářů, kteří si na vlastní kůži zažili těžkou životní situaci po úrazu či
onemocnění míchy a museli se poprat se svým osudem. Zkušení vozíčkáři s míšní lézí, dobře
adaptovaní na své postižení, budou v rámci nového projektu CZEPA průvodci v nové životní
situaci vozíčkářům, kteří jsou krátce po úraze. Od dubna do září 2018 bude probíhat
vzdělávání vozíčkářů vybraných na pozice peer mentorů. Od října 2018 pak tito mentoři
začnou pracovat s novými vozíčkáři. Vyhledávat a kontaktovat je budou hlavně na spinálních
jednotkách a spinálních rehabilitačních jednotkách v rehabilitačních ústavech v Kladrubech a
Hrabyni. Kromě práce se svými klienty budou mentoři, regionální zástupci CZEPA, mapovat
v jednotlivých regionech bezbariérovost zdravotnických zařízení, dostupnost dalších služeb i
pracovní místa vhodná pro uživatele vozíku. Jedná se o pilotní realizaci projektu, tuto službu
u nás spinálním pacientům zatím nikdo neposkytoval. CZEPA bude velmi ráda za
informování nových vozíčkářů o možnosti využít pomoc peer mentorů, stejně jako za jakékoli
podněty k nové službě. Budeme rádi za spolupráci s regionálními zástupci UNIFY ČR.
V případě otázek, kontaktujte manažera projetu Petru Černou, cerna@czepa.cz, tel:
776 680 444.
Podrobné informace o projetu:
https://www.czepa.cz/cinnost/peer-mentoring/

Zdeňka Faltýnková

Reklama
ETOILE CZ a.s.