Konference MKF

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Záměrem vzniku Klinické zájmové skupiny při UNIFY ČR  - VYUŽITÍ DIAGNOSTICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VE FYZIOTERAPII je zájem věnovat pozornost využití informačních technologií za účelem zkvalitnění diagnostiky a následné léčby pacientů.

Medicína objevuje, že technologie je tu pro člověka a že člověk tu kvůli technologiím není.

Nové technologie dnes představují pro fyzioterapii obrovský pokrok a netušené terapeutické možnosti. Technologie ale zároveň činí fyzioterapeuta i pacienta daleko zranitelnějším. A proto jejich užití vyžaduje uvážlivost, vnímavost a lidskou moudrost. Podmínky k užívání nelze nijak definovat, protože jsou dány osobní vnitřní lidskou zdatností a zralostí toho, kdo s technologiemi ve fyzioterapii zachází.

KZS se v současné době podílí na tvorbě MFK Konference – „Věda ověřuje skutečnost“.  Na konferenci budou dne 12.října 2018  představeny autorské práce studentů, kteří přinesli   informace o praktickém využití informačních technologií ve světě fyzioterapie. Další informace najdete postupně na internetových stránkách www.unify-cr.czwww.konferencemfk.cz  nebo průběžně na facebooku MFK Centrum.

Pokud vás téma VYUŽITÍ DIAGNOSTICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VE FYZIOTERAPII zajímá, přijďte se na konferenci o vědě podívat. Pokud i vy s námi sdílíte naplnění KZS, můžete se k jejím aktivitám připojit. Stačí být členem UNIFY a svůj zájem sdělit na e-mail koordinátorky.

Na konferenci i v zájmové skupině jste vítáni

 

Mgr. Magdaléna Marková

Koordinátorka