Výstup ze schůzky na MZ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

V minulém týdnu jsme Vás informovali, že se budeme účastnit schůzky na MZ. Tato schůzka proběhla ve čtvrtek 29.6.2017 za účasti zástupkyň VV UNIFY ČR a ředitelkou Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, Ing. Helena Rögnerovou.

O připomínkách, které budeme projednávat na této schůzce jsme Vám sdělili prostřednictvím facebooku.

K jednotlivým bodům proběhla diskuse, během níž jsme vznesli k paní ředitelce argumenty týkající se dopadu navrhované úhrady zdravotní péče, kterou nám předložily ZP a využili jsme informací, které jsme získali díky Vaší podpoře ze zaslaných vyúčtování.

Rozvinula se dlouhá diskuse, při níž jsme se snažili najít kompromis, který by vedl ke spravedlivějšímu výpočtu výše úhrady.

Výstupem z tohoto bodu, byl návrh na vytvoření definice nákladného pacienta, abychom se mohli při případných sporech se ZP opřít o definici, koho vlastně, za nákladného pacienta považovat, abychom na něj mohli uplatnit případnou námitku.

Dále jsme mluvili o výčtu diagnóz, které jsou pro nás z pohledu nákladnosti nejnáročnější a na které většinou poskytovatelé při dlouhodobých terapiích doplácejí. UNIFY ČR byla vyzvána na participaci na výběru těchto konkrétních diagnóz. Na tento podnět bude naše profesní organizace žádat o další doplnění informací z analytických dat ZP s dotazem o výčet nejnákladnějších diagnóz.

Cílem tohoto, by mělo být vyčlenění těchto diagnóz z regulačních mechanismů tak, aby pak následkem tohoto zohlednění, nedošlo ke snižování průměru na URČ.

V neposlední řadě byl důležitým bodem diskuse, limitující objem péče a nemožnost poskytovatelů - zaměstnavatelů, při tomto limitu dodržet slibovaný nárůst platů. U tohoto bodu jsme se naší obhajobou nesetkali s velkým pochopením. Argumentovali jsme zde nárůstem počtu poskytovatelů, nárůstem odborných pracovníků, kteří již ve větším počtu spadají do kategorie K3 a tudíž výkony, které vykazují, jsou logicky dražší.

Probrali jsme rovněž i otázku zavedení možnosti regulačního mechanismu sociálně únosné spoluúčasti pacientů např. poplatek za návštěvu fyzioterapie. Zde nám však bylo sděleno, že tento poplatek musí být vydán zákonem a současný politický stav tomu nebude v žádném případě nakloněn.

Již na minulém setkání, které proběhlo před několika měsíci, jsme živě diskutovali o dalších tématech, kterými se bude muset MZ zabývat. Jedná se o problematiku fyzioterapie ve vlastním sociálním prostředí pacienta, o nesmyslnosti vazby ambulantní fyzioterapie před nástupem pacientů do lázní a dalších bodech. Přesto, že jsme si mysleli, že i v těchto bodech navážeme na minulé jednání, tak z časových důvodů ze strany paní ředitelky nebylo možno o těchto bodech diskutovat.

V této chvíli budeme doufat, že se naše snaha o spolupráci s MZ a pádné argumenty, které jsme na MZ předložili, pozitivně odrazí při tvorbě Úhradové vyhlášky pro r. 2018.

Témata, která se nám na této schůzce nepodařilo otevřít se budeme dále zabývat a budeme se nadále snažit intenzivně komunikovat s MZ.

Ještě jednou Vám všem děkujeme za spolupráci při přípravě podkladů pro tuto schůzku.

 

Mgr. Štěpánka Musilová

Reklama
Rehaeduca