Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., která nyní vyučuje ve 3 bakalářských, jednom navazujícím magisterském a jednom MBA programu, připravuje žádost o akreditaci

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., která nyní vyučuje ve 3 bakalářských, jednom navazujícím magisterském a jednom MBA programu, připravuje žádost o akreditaci nového studijního bakalářského programu „Fyzioterapie“ v prezenční formě studia. Pro plánovanou výuku hledáme nové spolupracovníky pro výuku odborných předmětů a také odborníka pro pozici „koordinátor praxí“. Nabízíme také možnost praxí studentů ve zdravotnických zařízeních. Spolupráci nabízíme jak pro externí vyučující, tak i pro nové interní vyučující. Více informací o Palestře naleznete na www.palestra.cz, zájemci o podrobnější informace se mohou obrátit na Mgr. Tomáše Mirovského, e-mail mirovsky@palestra.cz

Colours of sepsis Ostrava
Reklama
Reklama
IIV. Ročník sympozia