Vyjádření školitele pro Bobath koncept k potvrzení platnosti certifikátů

Vyjádření k potvrzení o platnosti certifikátů pro absolventy kurzu Vyšetření a terapie dospělých osob s poškozením centrálního nervového systému - Bobath koncept a to od r 2003 - 2012.

Tyto kurzy jsou uznávané mezinárodně a obsah i počet hodin je dán pravidly mezinárodní asociace instruktorů IBITA. Podle těchto pravidel je počet hodin stanoven na minimálně 110 hodin po 60 min., což jsem na certifikátech uváděla - v té době jsem netušila, že přijdou nařízení vyjadřovat počet hodin v hodinách akademických.

Kurzy jsem oprávněna vyučovat od roku 2003, kdy jsem byla na výročním setkání IBITA uznána za schopnou vést tyto kurzy, a bylo mi předáno razítko k potvrzování certifikátů. Teprve od r. 2012 mám kurz certifikovaný MZ ČR a na certifikáty uvádím počet hodin 150 - akademických po 45 min.

Obsah a témata kurzu se nezměnily, pouze jednotlivé lekce měním v souladu s novými poznatky v těchto oblastech, a pro certifikaci kurzu jsem obsah kurzu včlenila do povinných rubrik a nařízení stanovených MZ ČR.

Takže by certifikáty vydané absolventům kurzů Bobath koncept před r. 2012 měly být platné.

Bc. Hana Kafková

Reklama
Rehaeduca