Vyjádření školitele pro Bobath koncept k potvrzení platnosti certifikátů

Vyjádření k potvrzení o platnosti certifikátů pro absolventy kurzu Vyšetření a terapie dospělých osob s poškozením centrálního nervového systému - Bobath koncept a to od r 2003 - 2012.

Tyto kurzy jsou uznávané mezinárodně a obsah i počet hodin je dán pravidly mezinárodní asociace instruktorů IBITA. Podle těchto pravidel je počet hodin stanoven na minimálně 110 hodin po 60 min., což jsem na certifikátech uváděla - v té době jsem netušila, že přijdou nařízení vyjadřovat počet hodin v hodinách akademických.

Kurzy jsem oprávněna vyučovat od roku 2003, kdy jsem byla na výročním setkání IBITA uznána za schopnou vést tyto kurzy, a bylo mi předáno razítko k potvrzování certifikátů. Teprve od r. 2012 mám kurz certifikovaný MZ ČR a na certifikáty uvádím počet hodin 150 - akademických po 45 min.

Obsah a témata kurzu se nezměnily, pouze jednotlivé lekce měním v souladu s novými poznatky v těchto oblastech, a pro certifikaci kurzu jsem obsah kurzu včlenila do povinných rubrik a nařízení stanovených MZ ČR.

Takže by certifikáty vydané absolventům kurzů Bobath koncept před r. 2012 měly být platné.

Bc. Hana Kafková

Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.