Vyjádření k VZP stanovisku McKenzie metoda mechanické diagnostiky a terapie - dopis