Urgentní: PLNÉ MOCI PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ K RÁMCOVÝM SMLOUVÁM

Vážené poskytovatelé,

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyvolalo dohodovací řízení podle § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění k obsahu rámcových smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb.

V dohodovacím řízení budou jednat zástupci zdravotních pojišťoven a pověřený zástupce segmentu smluvních poskytovatelů – za fyzioterapii zástupce UNIFY ČR.

 

Vzhledem k tomu, že se budou znovu předkládat plné moci a přepočítávat jednotlivé váhy hlasů, prosíme Vás o poskytnutí plné moci, abychom měli dostatečný mandát k tomuto jednání. 

 

Pověřený zástupce UNIFY ČR bude jednat jménem příslušného segmentu a hlasování bude vycházet z počtu hlasů / váha hlasu / jednotlivých poskytovatelů.

 

Vzory plných mocí byly koncipovány právní kanceláří – JUDr. Janem Machem jako univerzální pro všechny formy dohodovacích jednání a jsou k dispozici ke stažení zde

 

Vyplněné a podepsané plné moci prosíme, zasílejte písemně na adresu kanceláře:

 

UNIFY ČR

Antala Staška 1670/80

140 46 Praha 4

 

Děkujeme za spolupráci

 

VV UNIFY ČR

Colours of sepsis Ostrava
Reklama
Reklama
IIV. Ročník sympozia