Upozornění – Služby právní kanceláře JUDr. Jana Macha

Vážené kolegyně, vážení kolegové

V případě vašich dotazů směrem k JUDr. Janu Machovi sdělujeme, že je nutné dotazy adresovat na sekretariát UNIFY ČR, kde bude ověřeno, zda se jedná o dotaz člena UNIFY ČR a poté dotaz předán. Obvyklá doba na odpověď je jeden měsíc, v případě urgentního dotazu prosíme toto zmínit.

V poslední době narůstá počet dotazů, které jdou mimo náš sekretariát, jdou nad rámec naší dohody a navíc často jsou i od nečlenů UNIFY ČR, kdy tito neoprávněně využívají servis určený našim členům.

Na dotazy, které nebudou odeslány sekretariátem UNIFY ČR nebude JUDr. Mach reagovat.

S díky za pochopení, VV UNIFY ČR

Colours of sepsis Ostrava
Reklama
Reklama
IIV. Ročník sympozia