Upozornění pro pořadatele a účastníky školicích akcí

Vzhledem k novele zákona o nelékařských povoláních účinné ke dni 1.9.2017, která ruší bez náhrady vyhlášku č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků,

UNIFY ČR přerušuje vydávání souhlasných stanovisek k započítání vzdělávacích akcí v rámci celoživotního vzdělávání.

 

O dalším postupu a možnostech budeme dále informovat, buď v souvislosti s eventuelním prováděcím předpisem, pokud bude vydán nebo o kritériích profesní organizace v měsíci září.

 

Upozorňujeme také, že novela zákona zachovává povinnost celoživotního vzdělávání, ovšem bez bližší specifikace.

 

Za UNIFY ČR dne 21.8.2017

 

Mgr. Vladan Toufar, prezident UNIFY ČR

Reklama
Sjezd UNIFY ČR, 13.4.2019, Praha Centrum Paraple