Upozornění pro pořadatele a účastníky školicích akcí

Vzhledem k novele zákona o nelékařských povoláních účinné ke dni 1.9.2017, která ruší bez náhrady vyhlášku č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků,

UNIFY ČR přerušuje vydávání souhlasných stanovisek k započítání vzdělávacích akcí v rámci celoživotního vzdělávání.

 

O dalším postupu a možnostech budeme dále informovat, buď v souvislosti s eventuelním prováděcím předpisem, pokud bude vydán nebo o kritériích profesní organizace v měsíci září.

 

Upozorňujeme také, že novela zákona zachovává povinnost celoživotního vzdělávání, ovšem bez bližší specifikace.

 

Za UNIFY ČR dne 21.8.2017

 

Mgr. Vladan Toufar, prezident UNIFY ČR