UNIFY ČR pořádá další seminář „ Jak se vyhnout vratkám a získat něco navíc“...

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
protože se zvyšovala poptávka po semináři „ Jak se vyhnout vratkám a získat něco navíc“, který
UNIFY ČR ve spolupráci s ing. Pavlem Pechánkem – v minulosti ředitelem regionální pobočky VZP -
pořádala v loňském roce, rozhodli jsme se seminář v Brně a Praze znovu uspořádat.
Témata se budou týkat úhradové vyhlášky, vysvětlení základních pojmů, možných řešení úhradové
situace, nákladného pacienta, jak lze odmítnout pacienta, komunikace s lékaři, otázky vzdělávání
fyzioterapeutů, legislativa spojená s provozem ordinace a další…
Posíláme odkaz na stránku, kde je program seminářů, možnost si vybrat
termín a přihlásit se: www.infoprolekare.cz/seminare

Šárka Smejkalová, víceprezidentka UNIFY ČR

Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.