Úhradový dodatek ZP MV

Vážené kolegyně a kolegové,

UNIFY ČR obdržela od Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra 2 varianty úhradových dodatků, které vychází z Úhradové vyhlášky pro rok 2017.

První varianta, kopíruje dosavadní výkonový systém úhrady, vycházející z Úhradové vyhlášky a druhá varianta je nová. Při této nové variantě, budou úhrady prováděny s paušálními předběžnými úhradami, které budou vycházet z referenčního období, tedy roku 2015.

ZP MV bude rozesílat smlouvy jednotlivým poskytovatelům, podle individuálního propočtu každého poskytovatele.

Znamená to tedy, že pokud to bude poskytovatel, který má menší počet ošetřených rodných čísel, tak ZP zvolí například úhradu výkonovou. U zařízení s větším počtem rodných čísel, nákladných či často opakovaných rodných čísel, bude zdravotní pojišťovna preferovat úhradu formou paušálními předběžnými úhradami. Oba návrhy naleznete příloze ke stažení.

Důvodem vytvoření návrhu s paušálními předběžnými úhradami jsou následky, které sebou přináší regulace, vyplývající z Úhradové vyhlášky. ZP chce tímto návrhem předejít nežádoucí situaci, kdy by při vyúčtování museli poskytovatelé vracet neúměrné množství financí.

Každý poskytovatel má však právo volby. Pokud nebude souhlasit s navrženou úhradou, kterou mu ZP zašle v úhradovém dodatku, může písemně požádat ZP o jinou formu úhrady.

UNIFY ČR shledává návrh úhrady paušálními předběžnými úhradami ze strany ZP MV, jako vstřícný a doporučuje poskytovatelům tuto formu úhrady využít zejména tam, kde mají poskytovatelé spektrum nákladných pacientů či často se opakujících pacientů.

 

Mgr. Štěpánka Musilová

Koordinátor segmentu fyzioterapie – nelékařské profese

 

 

 

Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.