Spirála- výukové a rehabilitační centrum s.r.o. pořádá v roce 2021:

1.Kurz PANat se vzduchovými dlahami zaměřený na dětské pacienty s DMO, s neuro-vývojovými poruchami, s vrozenými vadami a po neuro-traumatech.

Termín: 3.- 6.10. 2021

Lektorka: Renata Vodičková,DiS.

Kurz je určen pro: fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře, zdravotní sestry, pečující personál a rodiče dětí s postižením.

Rozsah kurzu: celkem 35 výukových hodin (4 dny)

Místo konání kurzu:

Školící prostory stacionáře Modrý Klíč, Smolkova 2/567, 142 00 Praha 4 – Kamýk

 

PANat je Based Evidence metoda podle M. Johnstone, která využívá vzduchové dlahy k fyziologickému nastavení končetin, k uvolnění tkání a stabilizaci končetin, tak aby mohl probíhat motorický funkční nácvik bez patologických souhybů. PANat staví na individuální motivaci pacienta, na repetici a koncentraci, které jsou základními pilíři pro tvorbu neuronální sítě a nácvik nových praktických dovedností. Vytvořením terapeutického prostředí s externím fokusem získá pacient motivující podmínky pro explicitní motorické a kognitivní učení nových dovedností a intenzivním tréninkem se zpětnou vazbou je pozitivně podporován k vlastnímu cíli. PANat je vhodný jak pro ambulanci, tak pro rehabilitační ústavy, lázně, LDN, nemocnice, stacionáře a v domácí péči chronických pacientů. V kurzu se naučíte používat PANat v kontextu ontogenetického vývoje a v kombinaci s běžnými terapiemi jako Vojta, Bobath, Therapy master atd. Podrobné informace ke kurzu a přihlášení: www.centrumspirala.cz

 

2. Kurz PANat se vzduchovými dlahami zaměřený na dospělé hemiparetické pacienty po CMP, pacienty s polyneurotraumaty a s Mulitple Sklerosis.

Termín: 3.-5. 10. 2021

Lektorka: Renata Vodičková,DiS.

Kurz je určen pro: fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře, zdravotní sestry a pečující personál.

Rozsah kurzu: celkem 27 výukových hodin (3 dny)

 

 

3.Kurz Synergické reflexní terapie podle Dr. Pfaffenrota ( 12 dní, 109 výukových hodin)

V termínech: 20.-24. 9., 25.-29. 10 a 6.-7. 12. 2021

Lektorka: R. Vodičková, asistentka: K. Šimečková.

Kurz je určen pro: fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře a manuální terapeuty, kteří jsou otestovány na nepřítomnost Covidu-19 a nebo očkováni.

SRT je léčebný koncept manuální terapie včetně neuromobilizací pro specifikum mozkových hybných poruch, neurologických a ortopedických poruch u dětí a dospělých vyvinutý ortopedem MUDr. W. Pfaffenrotem. SRT odstraňuje funkční a strukturální patologické jevy na hybném ústrojí a tím zlepšuje podmínky pro uplatnění řízení motoriky, i následné rehabilitace jako např. Vojtova a Bobathova metoda, logopedie, ergoterapie. Tato synergická kombinace myofasciálních, mobilizačních, akupresurních a reflexních technik se uplatňuje jako léčba a prevence rozvoje kontraktur a dalších strukturálních patologických změn na hybném ústrojí u vývojových mozkových poruch jako např.: DMO, hydrocefalus, microcefalie, perinatální a

postnatální mozková traumata, rozštěp páteře, dále u CMP, RS, posttraumatické stavy, M. Parkinson, Rettův a Turnerův syndrom, senzomotorické poruchy, dále pro léčbu torticollis a skoliózy nebo u získaných poruch, např. Dupuytrenovy kontraktury, syndromu karpálního tunelu, tenisového lokte, periartritis humeroscapularis, neurosvalového onemocnění, pes equinovarus, pesplanovalgosus, kořenové syndromy, výhřezy plotének, revma a jiné. Dále odstraňuje bolesti, funkční blokády, aktivuje CNS . Podrobné informace ke kurzu a přihlášení: www.centrumspirala.cz

Reklama
Rehaeduca