Souhlasná stanoviska udělená před novelou zákona 96/2004 Sb.,