Složení výkonného výboru

Mgr. Vladan Toufar           

prezident UNIFY ČR - legislativa, vzdělávání, komunikace se Státní správou a jednotlivými institucemi, zahraniční styk     

Člen UNIFY ČR od roku 2000, člen VV UNIFY ČR od roku 2005, prezident UNIFY ČR od roku 2014.

Stálý člen Akreditační komise MZ ČR

 

Vedoucí fyzioterapeut Nemocnice Břeclav, p.o.

 

Šárka Smejkalová               

viceprezidentka UNIFY ČR -  marketing, regiony, dohodovací řízení

Člen výboru VV UNIFY ČR od roku 2014.

Odborný fyzioterapeut, soukromá ambulantní praxe.

 

Mgr. Štěpánka Musilová    

Zastupování při dohodovacích řízení a jednání pracovní skupiny k SZV, výběrová řízení.

 

Mgr. Klára Kučerová    

Absolventka magisterského studia fyzioterapie 2. Lékařské fakulty UK. Zakladatelka Asociace studentů fyzioterapie (ASF). Členka VV UNIFY ČR od roku 2018.

PR, média, sociální sítě, komunikace se studenty, zahraniční styk

 

Petra Boháčová, DiS.    

Člen UNIFY ČR od roku 2001, člen VV UNIFY ČR od roku 2014

fyzioterapeut Beskydské rehabilitační centrum s.r.o.

Web, Bulletin.

 

Mgr. Ondřej Němeček    

Koordinace práce na standardech, komunikace a spolupráce s fyzioterapeuty rehabilitačních pracovišť ve státních zdravotnických zařízeních, rehabilitačních ústavech, odborných léčebných ústavech, lázních, školách a se zaměstnanci v pracovních poměrech na pozici fyzioterapeut.

 

 

Mgr. Růžena Hlavičková    

Absolventka gymnázia, nástavbového studia obor rehabilitační pracovník, magisterského studia obor Andragogika UJAK Praha, pomaturitního specializačního studia Managment ve zdravotnictví, pomaturitního specializačního studia Léčebná tělesná výchova.

V současné době pracuje jako fyzioterapeut na Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny edukační specialista na Úseku náměstkyně ředitele pro nelékařské profese a řízení kvality zdravotní péče v ÚVN Praha. Vede Tým edukačních specialistů v ÚVN Praha.

Je lektorem 3. Lékařské univerzity Karlovy Praha, FTVS Praha a auditorem Spojené akreditační komise ČR.
Je členkou České lékařské společnosti, Unie fyzioterapeutů, McKenzieho společnosti a  Zdravotně sociální komise pro Prahu 6.

 

Dlouhodobá péče, edukace ve smyslu významu fyzioterapie směrem pracovníků směrem k pacientům i odborné veřejnosti, měření kvality péče.

 

 

 

Složení revizní komise

 

Věra Kubíčková    

předseda revizní komise

 

Mgr. Seweryn Krzywoń     

Zdeňka Faltýnková    

 

 

 

 

 

 

Reklama
PTRM 2021 Dubai