Složení výkonného výboru

Mgr. Vladan Toufar

prezident UNIFY ČR: Legislativa, vzdělávání     

 

Šárka Smejkalová

viceprezidentka UNIFY ČR: Regiony (Kraje) a marketing

 

Mgr. Štěpánka Musilová

Privátní sektor, dohodovací řízení, komunikace se zdravotními pojišťovnami, analytická komise, výběrová řízení, rámcové smlouvy, smírčí řízení a Seznam zdravotních výkonů

 

Bc. Věra Novotná

Problematika fyzioterapie ve státních zdravotnických zařízeních, Standardy fyzioterapie, Klinické zájmové skupiny

 

Petra Boháčová, DiS.

Bulletin, webové stránky, komunikace se studenty

 

Mgr. Ondřej Němeček 

Legislativa, problematika týkající se fyzioterapeutických pracovišť státního sektoru

 

Mgr. Růžena Hlavičková

 

 

 

Složení revizní komise

 

Věra Kubíčková

předseda revizní komise

 

Mgr. Lada Zbořilová

Zdeňka Faltýnková