Složení výkonného výboru

Mgr. Vladan Toufar           

prezident UNIFY ČR     

Člen UNIFY ČR od roku 2000, člen VV UNIFY ČR od roku 2005, prezident UNIFY ČR od roku 2014.

Stálý člen Akreditační komise MZ ČR

 

Vedoucí fyzioterapeut Nemocnice Břeclav, p.o.

 

Šárka Smejkalová    

viceprezidentka UNIFY ČR: Regiony (Kraje) a marketing

 

Mgr. Štěpánka Musilová    

Privátní sektor, dohodovací řízení, komunikace se zdravotními pojišťovnami, analytická komise, výběrová řízení, rámcové smlouvy, smírčí řízení a Seznam zdravotních výkonů

 

Bc. Věra Novotná    

Problematika fyzioterapie ve státních zdravotnických zařízeních, Standardy fyzioterapie, Klinické zájmové skupiny

 

Petra Boháčová, DiS.    

Člen UNIFY ČR od roku 2001, člen VV UNIFY ČR od roku 2014

fyzioterapeut Beskydské rehabilitační centrum s.r.o.

 

Mgr. Ondřej Němeček    

Legislativa, problematika týkající se fyzioterapeutických pracovišť státního sektoru

 

Mgr. Růžena Hlavičková    

Absolventka gymnázia, nástavbového studia obor rehabilitační pracovník, magisterského studia obor Andragogika UJAK Praha, pomaturitního specializačního studia Managment ve zdravotnictví, pomaturitního specializačního studia Léčebná tělesná výchova.

V současné době pracuje jako fyzioterapeut na Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny edukační specialista na Úseku náměstkyně ředitele pro nelékařské profese a řízení kvality zdravotní péče v ÚVN Praha. Vede Tým edukačních specialistů v ÚVN Praha.

Je lektorem 3. Lékařské univerzity Karlovy Praha, FTVS Praha a auditorem Spojené akreditační komise ČR.
Je členkou České lékařské společnosti, Unie fyzioterapeutů, McKenzieho společnosti a  Zdravotně sociální komise pro Prahu 6.
 

 

 

Složení revizní komise

 

Věra Kubíčková    

předseda revizní komise

 

Mgr. Lada Zbořilová    

Zdeňka Faltýnková    

 

 

 

 

 

 

RU Brandýs nad Orlicí
Reklama