Složení Odborné rady Unie fyzioterapeutů

Složení Odborné rady Unie fyzioterapeutů

 

Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.        

Vedoucí Oddělení fyzioterapie -Katedra podpory zdraví, Fakulta sportovních studií

Odborný asistent - Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita, Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Vedoucí pro výuku oboru Fyzioterapie – Rehabilitační oddělení

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 325 00 Brno

                                                              

Mgr. Lukáš Ryba                             

Katedra rehabilitačních oborů, FZS, ZČU, Plzeň

                                                              

PhDr. David Smékal, Ph.D.        

Katedra fyzioterapie, FTK UP Olomouc

 

PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol

V Úvalu 84, 150 06, Praha 5

 

PhDr. Ludmila Brůhová                               

Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů

ZSF, JCU, Nemocnice ČB,  B.Němcové 585/54, 370 01 ČB

                                                              

Prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Katedra Fyzioterapie, Lékařská fakulta MU Brno

                                                              

Mgr. Jakub Jeníček

Vedoucí výuky oboru Fyzioterapie

KLR 1. LF UK a VFN v Praze

 

Mgr. Ondřej Němeček

LF UK a KLR FN Hradec Králové

                                                              

Mgr. Jana Kalabusová  

Ústav Fyzioterapie, SZF UP Olomouc

 

Doc.PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.

Katedra Fyzioterapie FTVS UK, J.Martiho 31, 162 52 Praha 6

                                              

PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.

Tajemnice Ústavu rehabilitace LF OU

Syllabova 19, Ostrava-Zábřeh, 730 00

 

Prim. MUDr. Michal Říha, Ph.D.

Katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

Sportovců 2311, 272 01 Kladno

 

Doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.

Garant oboru fyzioterapie

3. LF UK

Ruská 87, Praha 10, 108 00

Zástupce přednosty pro výuku, vědu a výzkum

Klinika rehabilitačního lékařství, 3. LF UK a FNKV v Praze

Šrobárova 1150/50, Praha 10

 

 

 

Zástupce nebyl nominován                                    

Katedra fyzioterapie, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí n. Labem

Velká Hradební 424/13, 400 96  Ústí nad Labem

 

 

 

 

Reklama
ETOILE CZ a.s.