Sjezd UNIFY ČR 2019

Rádi bychom Vás pozvali na Sjezd Unie fyzioterapeutů ČR!
Letošní Sjezd se koná v Praze v Centru Paraple. Oproti loňským ročníkům jsme poupravili program a máte se na co těšit. Věříme, že se setkáme v co největším počtu.

 

Protože jsme změnili formát Sjezdu, většinu důležitých dokumentů o činnosti organizace najdete již nyní na webu ve složce Aktuality, ale také v Bulletinu, abyste je měli k dispozici a mohli si je v klidu prostudovat.

 

 

SJEZD UNIFY ČR – Praha 13. dubna 2019

Centrum Paraple

 

Program

 

08. 30                   registrace účastníků, Prezentace firem

 

09. 30                   Zahájení Sjezdu, Volby do komisí, Slovo pro hosty

10. 00                   Výroční zpráva, Zpráva o činnosti, Zpráva revizní komise

10. 30                   Diskuze

10. 45                   Návrh rozpočtu

10. 55                   Strategie UNIFY ČR

11. 20                   Právní problematika ve fyzioterapii, JUDr. Jan Mach

 

11. 40-12. 40        Přestávka –PREZENTACE FIREM

 

12. 40                   Staré a nové techniky v léčbě spastické parézy: epoché, Mgr. Ota Gál,

                             Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1.LF UK a VFN v Praze

13. 15                   Prezentace generálního partnera UNIFY ČR, z.s. - BTL

13. 25                   Co dnes víme o fasciích a jejich poruchách, Mgr. Zdeněk Čech, Rehaeduca, Klinika

                            rehabilitace FN Motol 2. LF UK v Praze

 

13. 50                   Kulaté stoly:

 1. Postgraduální vzdělávání
 2. Kompetence a přístup k fyzioterapii
 3. Seznam zdravotních výkonů, úhrady fyzioterapie
 4. Kvalita poskytované péče, dokumentace

 

14. 50-15. 20     Přestávka – PREZENTACE FIREM

 

15. 20                   Doporučení kulatých stolů

15. 40                   Schválení rozpočtu na rok 2019

15. 50                   Usnesení Sjezdu

16. 30                   Ukončení Sjezdu

 

 

Součástí Sjezdu je prezentace firem a jejich produktů se vztahem k fyzioterapii - zahájení výstavy od 8,30 hodin.

Děkujeme tímto všem zúčastněným partnerům:

 

 • BTL zdravotnická technika a.s. - generální sponzor
 • Torf Ziegler, spol. s r.o. - hlavní sponzor
 • Karel Hrnčíř - Biomag
 • Freebody, spol. s r.o.
 • Zimmer MedizinSysteme
 • MediCom a.s., Praha
 • Kardio-Lline spol. s r.o.
 • Hartmann Rico, a.s.
 • SwissLife Medical
Reklama
ETOILE CZ a.s.