Sjezd UNIFY ČR 2018 a volby do VV a RK

 

Vážené kolegyně a kolegové,


blíží se Sjezd UNIFY ČR a volby do výkonného výboru v roce 2018.

Dovolte mi vás srdečně pozvat a seznámit se s jeho programem a navrženými kandidáty pro další funkční období.

 

Těšíme se na setkání s vámi v Brně,

za VV Mgr. Vladan Toufar, prezident UNIFY ČR

Reklama

Vážení členové, vzhledem k tomu, že termín splatnosti členského příspěvku pro rok 2018 již uplynul, dovolujeme si Vás laskavě požádat, abyste si překontrolovali své platby a případně členský příspěvek uhradili. Děkujeme a přejeme příjemný konec léta.