Rezidenční místa

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech 2020.

Celé znění naleznete ve Věstníku č. 12/2019 na str. 174. Viz. příloha.

 

 

Pozvánka na Sjezd UNIFY ČR 2020
Reklama