Revize Systému celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR, z.s.

Vzhledem k tomu, že došlo ke zrušení kreditního systému celoživotního vzdělávání se VV UNIFY ČR z.s. rozhodl, pro udržení a zvýšení kvality celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů v ČR, vypracovat systém celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR z.s., který je popsán níže.

Tento systém je dobrovolný a VV UNIFY ČR o jeho využití jedná se zdravotními pojišťovnami s cílem bonifikovat fyzioterapeuty a fyzioterapeutický pracoviště, která prokazatelně doloží svoje celoživotní vzdělávání mající vztah k profesi fyzioterapeuta pro zachování a zvyšování kvality péče.

Celoživotní vzdělávání s garancí UNIFY ČR z.s. kopírují systém celoživotního vzdělávání lékařů a obdobné systémy vzdělávání fyzioterapeutů ve vyspělých zemích.

                                                                                                           

Organizátor vzdělávací akce podává přihlášku do zařazení akce do celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR prostřednictvím elektronického formuláře, dostupného na webových stránkách UNIFY ČR a dle podmínek daných předpisem o celoživotním vzdělávání. Fyzioterapeut, který požádá o vydání diplomu celoživotního vzdělávání, postupuje dle pokynů tohoto předpisu.

 

Členům UNIFY ČR z.s. je služba poskytována bezplatně, nečlenům je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.

 

Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.