Revize Systému celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR, z.s.

Vzhledem k tomu, že došlo ke zrušení kreditního systému celoživotního vzdělávání se VV UNIFY ČR z.s. rozhodl, pro udržení a zvýšení kvality celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů v ČR, vypracovat systém celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR z.s., který je popsán níže.

Tento systém je dobrovolný a VV UNIFY ČR o jeho využití jedná se zdravotními pojišťovnami s cílem bonifikovat fyzioterapeuty a fyzioterapeutický pracoviště, která prokazatelně doloží svoje celoživotní vzdělávání mající vztah k profesi fyzioterapeuta pro zachování a zvyšování kvality péče.

Celoživotní vzdělávání s garancí UNIFY ČR z.s. kopírují systém celoživotního vzdělávání lékařů a obdobné systémy vzdělávání fyzioterapeutů ve vyspělých zemích.

                                                                                                           

Organizátor vzdělávací akce podává přihlášku do zařazení akce do celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR prostřednictvím elektronického formuláře, dostupného na webových stránkách UNIFY ČR a dle podmínek daných předpisem o celoživotním vzdělávání. Fyzioterapeut, který požádá o vydání diplomu celoživotního vzdělávání, postupuje dle pokynů tohoto předpisu.

 

Členům UNIFY ČR z.s. je služba poskytována bezplatně, nečlenům je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.

 

Reklama
ETOILE CZ a.s.