Členský příspěvek

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:

· řádný člen: 1200,- Kč

· studenti, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, důchodci (všichni předkládají potvrzení): 200,- Kč

· první rok (nové členství): 600,-

ZNOVU PŘIPOMÍNÁME, ŽE POUZE VAŠE ČLENSKÉ ČÍSLO JE SPRÁVNÝM VARIABILNÍM SYMBOLEM!

číslo účtu UNIFY ČR: 3167359/0800

- členský příspěvek je splatný do 5 měsíců ode dne jeho stanovení Sjezdem (18.2.2012), při nedodržení této lhůty lze zvýšit členský příspěvek o 10% (čl. 6 Práva a povinnosti členů – Stanovy UNIFY ČR).

            - předplatné Bulletinu pro nečleny profesní organizace od 1.2.2013: 1000,-Kč

- profesní Standardy pro fyzioterapeutickou praxi obdrží nečlen v naší kanceláři za cenu 200,-Kč, každý řádný člen UNIFY ČR obdržel s Bulletinem č.94, každý nový člen UNIFY ČR obdrží po zaplacení členských příspěvků na svoji adresu zdarma.

- veškeré změny (změna jména, adresy, tel.čísla atd.) – zasílejte pouze písemně (poštou nebo elektronicky), uveďte vaše staré jméno, či starou adresu, členské číslo a udejte novou změnu, jen tak lze změnu v databázi členů provést

- na webové stránky můžete pověsit inzerci (nabízet práci, hledáte práci, prodáte či nakupujete zdr. přístroje, pomůcky) – tuto inzerci zasílejte na: unify-cr@unify-cr.cz

 

Reklama
ETOILE CZ a.s.