Žádost o členství

Přihláška do Unie fyzioterapeutů ČR

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

KORESPONDENČNÍ ADRESA

Je-li jiná, než adresa trvalého pobytu.

VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE

PRACOVIŠTĚ

PRO STUDENTY

Odesláním přihlášky souhlasím s použitím výše uvedených osobních údajů pouze pro vnitřní potřeby UNIFY ČR, z.s. v souladu s platnou legislativou.
Souhlasím s využíváním kontaktních údajů k rozesílání informací členům UNIFY ČR, z.s.. Odesláním přihlášky se zavazuji dodržovat Etický kodex fyzioterapeuta, akceptuji stanovy profesní organizace UNIFY ČR, z.s. a práva pacientů.

 

Reklama

Vážení členové, vzhledem k tomu, že termín splatnosti členského příspěvku pro rok 2018 již uplynul, dovolujeme si Vás laskavě požádat, abyste si překontrolovali své platby a případně členský příspěvek uhradili. Děkujeme a přejeme příjemný konec léta.