Pozvánka na Světový den fyzioterapie pořádaný klinikou léčebné rehabilitace FNsP Ostrava