Pozvánka na konferenci Možnost rehabilitace při ovlivnění bolestivých stavů

Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT zvou na odbornou konferenci Možnosti rehabilitace při ovlivnění bolestivých stavů, která je určena lékařům všech specializací a odborníkům v nelékařských zdravotnických oborech. 

Konference se koná 16. 4. 2018 od 9:30 do 15:30 hodin v přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Tato akce (č. akreditace 0004/16/2006) je hodnocena 6 kredity.Bližší informace o programu naleznete v příloze.

Reklama
Sjezd UNIFY ČR, 13.4.2019, Praha Centrum Paraple