Pozvánka na konferenci Možnost rehabilitace při ovlivnění bolestivých stavů

Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT zvou na odbornou konferenci Možnosti rehabilitace při ovlivnění bolestivých stavů, která je určena lékařům všech specializací a odborníkům v nelékařských zdravotnických oborech. 

Konference se koná 16. 4. 2018 od 9:30 do 15:30 hodin v přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Tato akce (č. akreditace 0004/16/2006) je hodnocena 6 kredity.Bližší informace o programu naleznete v příloze.

Reklama

Vážení členové, vzhledem k tomu, že termín splatnosti členského příspěvku pro rok 2018 již uplynul, dovolujeme si Vás laskavě požádat, abyste si překontrolovali své platby a případně členský příspěvek uhradili. Děkujeme a přejeme příjemný konec léta.