POŽADAVKY K JEDNÁNÍ O ÚHRADÁCH NA ROK 2021 A ŘEŠENÍ ÚHRAD PRO ROK 2020 VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ke dni 13. 5. 2020

1. Stanovení systému výpočtu konečných úhrad pro rok 2021 - návrh z 1. kola DŘ pokračovat ve stejném úhradovém mechanismu jako byl stanoven pro rok 2020, ZP navyšují cca 2% oproti roku 2020 - tady budeme ještě zvažovat, zda je využít na rozšíření diagnóz nebo navýšení objemu péče.

2. Prodiskutovat financování péče pro poskytovatele fyzioterapie za rok 2020, kdy předpokládáme významný propad vykázaných výkonů nejen za období nouzového stavu, ale i v následujících měsících, kdy budeme muset dodržovat protiepidemiologické opatření – pracoviště jsou samovolně regulována v objemu vykázané práce z důvodu, že pacienti méně navštěvují lékaře, ordinace lékařů pracují v omezeném režimu, samotná regulace práce je již v počtu pacientů přítomných na pracovišti z důvodu protiepidemiologických opatření. A proto chceme prodiskutovat se ZP, aby pro ty poskytovatele, kteří pracovali a neuzavřeli svoje pracoviště:

- byla minimální konečná úhrada pro rok 2020 pro poskytovatele, kteří mají nasmlouvané předběžné měsíční zálohy, součtem předběžných měsíčních záloh pro rok 2020 v maximální výši. Dodržení příslibu měsíčních záloh po všechny měsíce do konce roku 2020 v plné výši, pokud se poskytovatel a ZP nedohodnou jinak. Pokud poskytovatel vykáže více bodů, než se rovná předběžné úhradě a součtu předběžných úhrad do ročního vyúčtování, bude zaplacena produkce vykázané péče v plné výši v ročním vyúčtování péče.

- byla minimální konečná úhrada pro rok 2020 pro poskytovatele, kteří nemají nasmlouvané předběžné měsíční zálohy, rovna konečné výši úhrady za rok 2019. Průměrná konečná měsíční úhrada v roce 2019 bude předběžnou měsíční úhradou v roce 2020. Pokud poskytovatel vykáže více bodů, než se rovná předběžné úhradě a součtu předběžných úhrad do ročního vyúčtování, bude zaplacena produkce vykázané péče v plné výši v ročním vyúčtování péče.

- bez regulací a limitů úhradového vzorce

- rok 2020 v roce 2022 nezohledňovat jako referenční období ve výpočtu úhrad

Upozorňujeme poskytovatele, aby zvážili výši svých měsíčních záloh. ZP sice umožnily zachování měsíčních záloh tak, jak jsme si je dohodli v dodatcích pro tento rok, ale pokud nedojde k tomu, že se změní systém úhrad a v ročním vyúčtování nedojde k zohlednění propadu výkonové produkce bodů z důvodů opatření spojené s onemocněním Covid – 19, pak je to od ZP půjčka, kterou budeme muset vracet !!! Zcela jistě se dostaneme časem ke stejné produkci práce a z části „dotáhneme“ deficit, který nyní nastal, ale je potřeba zvážit svoje možnosti v rozpočtu své ordinace a počítat i s variantou, že nás pojišťovny „nepodrží“. Při dnešním jednání se ZP v rámci přípravné fáze dohodovacích řízení jsme se nedozvěděli, jak bude vypadat konečné řešení úhrad v letošním roce, ale dostali jsme příslib, že do 25. 5. 2020, kdy v mezidobí proběhne nové jednání analytické komise a ukončí se sběr všech dat za březen a duben, ZP připraví návrh řešení paralelně s jednáním s MZ, kdy se zvažuje novela úhradové vyhlášky. Velmi věříme v to, že konečná úhrada nebude odpovídat tomu, jak vypadají nyní naše měsíční snížené produkce vykázaných bodů!!!

Šárka Smejkalová, Štěpánka Musilová

Reklama
Rehaeduca