Poplatky za žádosti o vydání souhlasného stanoviska

VV UNIFY ČR oznamuje, že na svém řádném zasedání dne 13. 12. 2013 rozhodl o změnách administrativních poplatků za projednání „Žádostí o vydání souhlasného stanoviska k započítání vzdělávací akce do kreditního systému (dle vyhlášky 4/2010 Sb.)“ takto:

Za posouzení žádostí pro vzdělávací akce, které jsou pořádané UNIFY ČR,  Kraji (dříve regiony) UNIFY ČR a klinickými zájmovými skupinami UNIFY ČR není vybírán žádný poplatek

Za posouzení žádostí pro vzdělávací akce na řádném zasedání výkonného výboru, které jsou pořádané členy UNIFY ČR, je vybírán poplatek 200,- Kč vč. DPH za každou akci.

Za posouzení žádostí pro vzdělávací akce, které jsou pořádané NE-členy UNIFY ČR, fyzickými či právnickými osobami, je vybírán poplatek 400,- Kč vč. DPH za každou akci.

Za posouzení žádostí pro vzdělávací akce v období mimo řádné zasedání výkonného výboru (tzv. expresní posouzení), které jsou pořádány členy, či NE-členy UNIFY ČR je vybírán poplatek 2 000,- Kč vč. DPH za každou akci.

Postup podávání Žádostí o vydání souhlasného stanoviska k započítání akce do kreditního systému zůstává nezměněn. Informace jakož příklad vyplnění formulářů jsou umístěny na webových stránkách UNIFY ČR (www.unify-cr.cz).

Výše uvedené změny vstupují v platnost od ledna 2014, tzn. že na všechny žádosti, které budou posuzovány na lednovém zasedání výkonného výboru UNIFY ČR, se již vztahuje změna poplatků.

V Praze 13. 12. 2013

 

Tlapák
Reklama
Pozvánka na IV. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV SLAPY NAD VLTAVOU
Reklama