Poděkování pro účastníky Sjezdu UNIFY ČR, z.s. 2019

Všem účastníkům Sjezdu UNIFY ČR, z.s. jsme se pokusili zaslat na emailovou adresu poděkování za účast na Sjezdu, zároveň malý dotazník a odkaz na fotografie. 

Vzhledem k tomu, že asi ne na všechny z vás máme platnou emailovou adresu, níže předkládáme znění dopisu.

 

Dovolte nám touto cestou poděkovat za vaši účast na Sjezdu UNIFY ČR, z.s. Velmi si vážíme toho, že vám dění ve spolku není lhostejné a vaši účast vnímáme jako podporu toho, co činíme.

Vytvořili jsme dotazník pro účastníky Sjezdu, členy i nečleny. Zajímá nás, co se vám líbilo, nelíbilo, co by jste změnili, apod.

Najdete si prosím jen několik minut pro vyplnění dotazníku? Jeho výsledky nám významně pomohou při plánování dalšího sjezdu. Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá. Za každý vyplněný dotazník budeme velmi vděčni.

Odkaz na dotazník:

 
 A jako malé poděkování vám zasíláme odkaz na fotografie ze Sjezdu. Snad se vám budou líbit a třeba se na nich najdete.
 

Velmi děkujeme

VV UNIFY ČR

Pozvánka na VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace
Reklama
Reklama
ETOILE CZ a.s.