Informace z kanceláře

Kontakt:

Unie fyzioterapeutů České republiky
Antala Staška 1670/80, 140 46 Praha 4
IČO: 40612317

Tel: +420 261 006 441
e-mail: unify-cr@unify-cr.cz ; www.unify-cr.cz

 

Číslo účtu UNIFY ČR: 3167359/0800

 

Úřední hodiny kanceláře jsou:

PO: 9 - 12 hod.

ÚT: 13 - 15 hod.

ST: 10 -12 hod.

ČT: 13 - 18 hod.

PÁ: 10 - 12 hod.

 

Další informace:

 

Přihlášku do profesní organizace Unie fyzioterapeutů ČR (UNIFY ČR) naleznete zde: http://www.unify-cr.cz/pro-cleny-registrace

Každý člen Unie fyzioterapeutů ČR obdrží členskou legitimaci – jen na nové legitimace obdržíte žádané slevy. Na legitimaci musí být foto, a proto každou fotografii řádně podepište z druhé strany, aby byla správně přiřazena Vám a ne někomu jinému

Při zrušení členství v organizaci UNIFY ČR prosíme písemné vyjádření a zároveň o navrácení členské legitimace

Při obnově členství uhraďte poplatek za obnovu členství 100,- spolu s členským příspěvkem pro aktuální rok, dle platebních pokynů níže uvedených

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY na rok 2018:                                             

· řádný člen: 1200,- Kč

· studenti, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, důchodci (všichni předkládají potvrzení): 200,- Kč

· první rok (nové členství): 600,-

ZNOVU PŘIPOMÍNÁME, ŽE POUZE VAŠE ČLENSKÉ ČÍSLO JE SPRÁVNÝM VARIABILNÍM SYMBOLEM!

číslo účtu  UNIFY ČR: 3167359/0800

·    členský příspěvek je splatný do 5 měsíců ode dne jeho stanovení Sjezdem (18.2.2012), při nedodržení této lhůty lze zvýšit členský příspěvek o 10%  (čl. 6 Práva a povinnosti členů – Stanovy UNIFY ČR).

             ·    předplatné Bulletinu pro nečleny profesní organizace od 1.2.2013: 1000,-Kč    

      profesní Standardy pro fyzioterapeutickou praxi obdrží nečlen v naší kanceláři  za cenu 200,-Kč, každý řádný člen UNIFY ČR obdržel s Bulletinem č.94, každý nový člen UNIFY ČR obdrží po zaplacení členských příspěvků na svoji adresu zdarma.  

·    veškeré změny (změna jména, adresy, tel.čísla atd.) – zasílejte pouze písemně (poštou nebo elektronicky), uveďte vaše staré jméno, či starou adresu, členské číslo a udejte novou změnu, jen tak lze změnu v databázi členů provést

·    na webové stránky můžete pověsit inzerci (nabízet práci, hledáte práci, prodáte či nakupujete zdr. přístroje, pomůcky) – tuto inzerci zasílejte na: unify-cr@unify-cr.cz

 

VV UNIFY ČR informuje své členy i nečleny, že:

                  

  1. nečlenům profesní organizace budou jakékoli informace předávány pouze cestou emailu a to v zákonné lhůtě do 30 dnů.
  2. veškeré služby pro nečleny, spojené s webovými stránkami budou zpoplatněny sazbou shodnou s inzerci v Bulletinu.
  3. pro členy UNIFY ČR je i na webových stránkách inzerce se slevou 20%

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO SYSTÉMU NA WEBOVÉ STRÁNKY:


Informace pro nové členy: po zaplacení členských příspěvků se můžete přihlásit do systému webových stránek takto:

Přihlášení: zadáte své uživatelské jméno (identifikační číslo, které obdržíte po zaplacení = číslo členské průkazky) a jako heslo budete  mít řetězec znaků složený takto: jménopříjmenírokarozeni – vše zadané malými písmeny, bez diakritiky a bez mezer; např.marievocaskova1963.

Přihlašovací heslo si samozřejmě můžete změnit a i to vřele doporučujeme.

K tomuto kroku nás vedlo několik skutečností. Zejména není důvod, abychom zveřejňovali důležité informace nečlenům a široké veřejnosti. Náš portál bude i nadále poskytovat informace specifické a odborné. Jelikož naše organizace poskytuje odborný servis pro vás, naše členy, připravujeme odborné semináře, kurzy, vzdělávání, připomínky k zákonům, legislativní výklady, prezentační materiály, spolupráce se zahraničními odborníky, právní a další služby, které jsou hrazeny z členských poplatků, není důvodu se o tyto informace s někým dalším dělit. Vaše členské číslo jako jedinečný idendifikátor se stává Vaším tajným "rodným číslem", pomocí kterého se budete hlásit do systému. Většina prohlížečů stránek (Internet Explorer, Firefox, Opera apod.) může vaše přihlašovací údaje uložit a proto ani tento krok pro Vás při návštěvě portálu www.unify-cr.cz nebude zdržujícím. Doporučujeme však toto uložení provést pouze na vašem soukromém počítači. Každý z členů bude mít v systému zaregistrovanou emailovou adresu, na niž mu budou pravidelně přicházet informace o novinkách, článcích apod.

 

Informace VV UNIFY ČR o změně poplatků za Žádosti o vydání souhlasného stanoviska k započítání vzdělávací akce do kreditního systému

VV UNIFY ČR oznamuje, že na svém řádném zasedání dne 13. 12. 2013 rozhodl o změnách administrativních poplatků za projednání „Žádostí o vydání souhlasného stanoviska k započítání vzdělávací akce do kreditního systému (dle vyhlášky 4/2010 Sb.)“ takto:

Za posouzení žádostí pro vzdělávací akce, které jsou pořádané UNIFY ČR, Kraji (dříve regiony) UNIFY ČR a klinickými zájmovými skupinami UNIFY ČR není vybírán žádný poplatek

Za posouzení žádostí pro vzdělávací akce na řádném zasedání výkonného výboru, které jsou pořádané členy UNIFY ČR, je vybírán poplatek 200,- Kč vč. DPH za každou akci.

Za posouzení žádostí pro vzdělávací akce, které jsou pořádané NE-členy UNIFY ČR, fyzickými či právnickými osobami, je vybírán poplatek 400,- Kč vč. DPH za každou akci.

Za posouzení žádostí pro vzdělávací akce v období mimo řádné zasedání výkonného výboru (tzv. expresní posouzení), které jsou pořádány členy, či NE-členy UNIFY ČR je vybírán poplatek 2 000,- Kč vč. DPH za každou akci.

Postup podávání Žádostí o vydání souhlasného stanoviska k započítání akce do kreditního systému zůstává nezměněn. Informace jakož příklad vyplnění formulářů jsou umístěny na webových stránkách UNIFY ČR (www.unify-cr.cz).

Výše uvedené změny vstupují v platnost od ledna 2014, tzn. že na všechny žádosti, které budou posuzovány na lednovém zasedání výkonného výboru UNIFY ČR, se již vztahuje změna poplatků.

 

 

 

 

 

Colours of sepsis Ostrava
Reklama
Reklama
IIV. Ročník sympozia