Novely vyhlášek

Vyhláška č. 391/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.

V příloze ve fulltextu.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. prosince 2017.

 

Vyhláška č. 337/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

V příloze ve fulltextu.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. října 2017.

Colours of sepsis Ostrava
Reklama
Reklama
IIV. Ročník sympozia