Novely vyhlášek

Vyhláška č. 391/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.

V příloze ve fulltextu.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. prosince 2017.

 

Vyhláška č. 337/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

V příloze ve fulltextu.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. října 2017.

Reklama

Vážení členové, vzhledem k tomu, že termín splatnosti členského příspěvku pro rok 2018 již uplynul, dovolujeme si Vás laskavě požádat, abyste si překontrolovali své platby a případně členský příspěvek uhradili. Děkujeme a přejeme příjemný konec léta.