Nová publikace Poranění míchy, Příčiny, důsledky, organizace péče

Pořadatel: Doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.

Publikace pojednává ve 26 kapitolách o míšním poranění - od jeho vzniku až po návrat jedince do běžného života.

V obecné části jsou shrnuty anatomické a patofyziologické poznámky, vyšetřovací postupy, klinický obraz, prognóza a epidemiologická data.

Hlavní oddíly knihy odpovídají akutní, postakutní a chronické fázi po poranění míchy.

Část s názvem Akutní fáze popisuje přednemocniční péči, traumatické a netraumatické příčiny včetně principů ošetření a intenzivní pooperační péči.

V nejobsáhlejším oddíle Postakutní fáze jsou detailně rozebrány dopady míšní léze na jednotlivé orgánové systémy člověka.

Je zde mapována ústavní léčebná, ošetřovatelská a rehabilitační péče, ale prostor je věnován také psychologické a sociální oblasti.

V části Chronická fáze navazují témata typická pro terciární období.

Na závěr jsou uvedeny základní směry výzkumu a je popsán vývoj a současný stav spinálního programu v České republice.

 

obálka

 

Cena  2500 Kč

 

Do konce června je nabízena za výhodnější cenu a to 1 800 Kč.

 

V příloze naleznete anotaci, obsah a prezentaci.