Mimořádné opatření MZČR - Organizace a provedení karantény