Mimořádné opatření MZ ČR

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči se zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 25. března 2020.

Více viz. příloha.