Legislativní informace pro klienty k 30.11.2015

Informace pro klienty:

         V měsíci listopadu nebyly ve Sbírce zákonů publikovány žádné nové právní předpisy, na které by bylo třeba poskytovatele zdravotních služeb upozornit.

         Protože se množí kontroly prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv zaměřené na zdravotnické prostředky, přístroje a zacházení s léky, zpracovala kolegyně MUDr. Mgr. Záleská manuál týkající se právních povinností v této souvislosti i zaměření kontrol, oprávnění a povinností při výkonu kontrolní činnosti. Kontroly jsou zaměřeny zejména na skladování léčivých přípravků a přesné dodržení stanovené teploty a na platné návody k použití přístrojů v českém jazyce. Blíže v příloze.

         Mezi lékaři a zdravotníky se hovoří o výrazném omezení možnosti sponzorování účasti na kongresech a dalších vzdělávacích akcích pro lékaře ze strany farmaceutických firem, zejména v souvislosti s působením Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Podle vyjádření zástupců této asociace však nejde rozhodně o žádné omezení sponzorování, které je naopak žádoucí. Jde pouze o transparentní zveřejnění jaké finanční prostředky, ve prospěch kterých poskytovatelů zdravotních služeb, byly investovány do kongresů a dalších vzdělávacích akcí. V případě právnických osob nejsou uváděna jména zaměstnanců, jejichž účast na akcích byla sponzorována, ale jen název právnické osoby. Jméno a příjmení kterékoli fyzické osoby může být uváděno jen s jejím výslovným souhlasem. Bližší informace lze nalézt na webových stránkách www.transparentnispoluprace.cz a www.aifp.cz.

V Praze dne 30. listopadu 2015

JUDr. Jan Mach   

Reklama
kooperativa