Kurs ERS

Vážení členové UNIFY,

 

ráda bych vás za organizátory informovala o změně termínu odborného kurzu Evropské respirační společnosti (ERS) – Assessing and optimising respiratory and functional capacity in chronic lung diseases, který byl z důvodu epidemiologické situace v ČR a zahraničí přesunut na 21.-23.1.2021. Kurz se bude konat v Olomouci na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého.

Jedná se o ERS Skills Course, což znamená, že se kurzu bude účastnit pouze 25 účastníků a jeho hlavní náplní jsou zejména praktické workshopy, které budou vždy pro 7-8 účastníků (účastníci budou do těchto menších skupin rozděleni a budou tak absolvovat v těchto skupinách všechny plánované workshopy během kurzu). To podporuje získat co nejvíce praktických dovedností během tohoto kurzu. Na kurzu budou přednášet přední odborníci z Evropy – např. prof. I. Vogiatzis, prof. Clini, prof. Aliverti, prof. Langer, prof. Steiner, Dr. Vitacca.  Kurzu se mohou účastnit lékaři, fyzioterapeuti, zdravotní sestry a další odborníci, kteří se zaměřují na péči o nemocné s poruchami dýchání. Program je zaměřen na vyšetření plicních funkcí, vyšetření funkce dýchacích svalů, testování tolerance zátěže, možnosti vyžití neinvazivní plicní ventilace pro léčbu poruch dýchání včetně využití NIV pro pohybový trénink, nefarmakologickou léčbu závažných poruch expektorace, trénink dýchacích svalů, ergoterapii zaměřenou pro pacienty s poruchami dýchání, hodnocení úrovně pohybových aktivit a doporučení pro pohybové aktivity u nemocných s poruchami dýchání, trénink svalů horních a dolních končetin a další témata. Podrobný program a další informace jsou uvedené v následujícím odkaze:

 https://www.ersnet.org/professional-development/courses/assessing-and-optimising-respiratory-and-functional-capacity-in-chronic-lung-diseases---2020

Pro přihlášení na kurz je do 21. 10. 2020 možné využít slevu na kurzovém, registrace na kurz je možná na webových stránkách Evropské respirační společnosti (viz. odkaz výše).

 

Těším se v Olomouci na setkání na kurzu,

doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.,

organizátor akce za Evropskou respirační společnost

 

Pozvánka na Sjezd UNIFY ČR 2020
Reklama